List

خواهران مگدالن

Die unbarmherzigen Schwestern (The Magdalene Sisters)

( خواهران بی رحم : خواهران مگدالن ، نام فیلمی است به کارگردانی پیتر مولان که در سال 2002  منتشر شد.  این فیلم وقایع سال 1960 در ایرلند و زندگی سه زن جوان را شرح می دهد که از خانه رانده و به این صومعه فرستاده شده اند. در نظر والدینشان آنها گناهکارند و باید رستگار شوند. این خانه در واقع برده سرائی است که به سود صاحب خانه می چرخد.
دخترها در این خانه به سختی کار می کنند . شستن و خشک کردن رخت و لباس و تنبیه با ترکه و کوتاه کردن گیسو. آنها اجازه حرف زدن و تفریح و سرگرمی ندارند . فقط کار و دگر هیچ . میز غذای مفصل خواهران و غذای بخور و نمیر زنان گناهکار.
مارگارت: مارگرت دختری است که توسط پسرخاله اش مورد تجاوز قرار گرفته است و به این سبب والدینش نمی خواهند با او حرف بزنند و او را به این خانه می سپارند. از در و دیوار این خانه نفرین شده ، ستم و نکبت می بارد.
یکی از روزها موفق می شود فرار کند .با یک اتومبیل روبرو شده ، برای راننده دست تکان می دهد. شاید کمکش کند. اما راننده او را فاحشه می نامد. در این لحظه مارگرت متوجه دنیای روبرویش شده و دوباره به آن خانه لعنتی برمی گردد. هرچه باشد آن خانه لعنتی را بهتر از دنیای خارج آن می شناسد. بترین ، بتری ده وار / بدتر از بد نیست هست.
مارگارت در انتظار آمدن برادرش است و به محض آمدنش فریاد می زند : تا به حال کجا بودی؟
رز
دختر دیگری که خواهر روحانی به او  نام دیگر می دهد. پاتریشیا  چرا که یکی از ساکنین آن خانه رز نام دارد. او مادرشدن را تجربه کرده است. بعد از تولد نوزادش ، پدر و مادر اجازه دیدن نوزادش را نمی دهند . بچه را از او گرفته و روانه مگدالن می کنند. او شبها از درد پستان پر شیرش که می بایست شکم نوزادش را سیر کند ، بی صدا می گرید.

برنادت
او دختری زیباست که با چشمان براق و موهای شفافش ، پسرها را وسوسه می کند. جرمش شیطنت و دلبری است و به همین گناه روانه آن خانه می شود. در آن خانه ، زیبائی ها و جوانی و دلبری اش محو می شود. گیسویش را بی رحمانه تراشیده و همرا با دل و جانش ، تکه تکه بر زمین می افکنند.
سرانجام دست رز را می گیرد و از ان نفرین کده می گریزد. او با دیدن خواهران روحانی موهایش را باز و افشان کرده و به دست باد می سپارد. این چنین خشم خود را نشان می دهد.
رز و برنادت ، دخترعموی برنادت را پیدا می کنند و دختر عمو به آنها لباس و پول می دهد.
کریسپینا
نمی دانم گناهش چه بود. او که توسط کشیش مجبور به سکس دهانی می شود ، چندین بار اقدام به خودکشی می کند و موفق نمی شود. فریادهایش هنوز در گوشم است « تو مرد خدا نیستی.» او در سن بیست و چهار سالگی در تیمارستانی می میرد. تیمارستانی با اتاقی آبی رنگ و تیره و کریسپینایی که انگشت بر دهانش کرده و در می آورد.وقتی می خواهند او را به تیمارستان ببرند ، فریاد می کشد مقاومت نشان می دهد . نمی خواهد از در آن خانه لعنتی بیرون برود. شاید او نیز مثل مارگارت نگران است . مرگ او با چهره داغون و متلاشی اش ، چه دردناک است.
*
برنادت در آرایشگاه دخترعمویش کار می کند.
رز به لیورپول می رود.
کریسپینا در تیمارستان درمی گذرد.

  Posts

März 25th, 2023

آن روز، اوّلِ نوروز

مادرم، جان و دلمآن روز سه شنبه اوّل فروردین 1402 مصادف با 21.03.2023 بود. آری اوّلین روز از نوروز. آخرین […]

März 8th, 2023

به بهانه هشتم مارس، نیمۀ شعبان، مادرم

مادرم، مهربانم، فداکارم، باید بودی و امروز « روز جهانی زن و نیمۀ شعبان » را به تو تبریک می […]

März 3rd, 2023

در رثای مادرم

دیندیرمیون قان آغلارامآنام، مهربانیم گئدیببوینو بوکوک بیر بلبلمگولوم گولوستانیم گئدیبهجران اوتوندا یانیرامروحوم، بوتون جانیم گئدیباوددا یاندی افغانیمدانبیلدی کی جانانیم گئدیبدیندیرمیون […]

Februar 23rd, 2023

نادر ابراهیمی می گوید

من در یک لحظه، غفلتا، وقتی بسیار جوان بودم و کمک کارگر فنی در صحرا، عاشق صحرا شدم. غفلتا، نمی […]

Februar 21st, 2023

هر سرانجام سرآغازی است

آتش بدون دود – جلد هفتم – هر سرانجام سرآغازی استآلنی به بهانه سردردها و سنگ کلیه های شدید که […]

Februar 20th, 2023

فرق مبارز مومن با ظالم بی ایمان

عیبِ جهانِ ما: عیبِ جهانِ ما این است که هنوز در برابر مردِ واقعی، دستکم یک نامرد وجود دارد و […]

Februar 18th, 2023

آتش بدون دود – جلد ششم

آتش بدون دود – کتاب ششم – هرگز آرام نخواهی گرفتآلنی – مارال، همراه با تحصیل و سخت کوشی در […]

Februar 17th, 2023

آتش بدون دود- جلد پنجم

عبداللّه مای لس: نخستین ترکمنی که به مجلس شورا راه یافت و سالها به خاطر مشروطیت مبارزه کرد. به همین […]

Februar 11th, 2023

آتش بدون دود – جلد پنجم – حرکت از نو

آلنی و مارال در تهران سرگرمِ تحصیل و سیاست هستند. دخترشان آیناز در اینجه برون کنار مادربزرگش ملّان زندگی می […]

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]