List

دور و بر باغچه ام پر از کلاغ است. سیاه و بزرگ. یعضی وقتها که برای ریختن دانه به آشاینه پرنده گان نزدیک می شوم ، با دیدن این کلاغهای سیاه که جثه بزرگتری هم دارند ، می ترسم. اما بر ترس خود غلبه کرده و آب و دانه می ریزم که بخورند و سیر شوند. همسایه طبقه بالای ما خاتون سالخورده ای است که با دیدن من ، به سرعت از پله ها پایین می آید و اعتراض می کندکه : « شما موجب می شود این سیاه سوخته های خطرناک به اینجا عادت کنند و بیایند و بخورند و به ما حمله کنند.» در جوابش می گویم :« نگران نباشید اینها فقط برای سیر کردن شکم خود در این هوای سرد ، اینجا می آیند. کاری به کارمان ندارند.» خلاصه از او اعتراض و پرخاش است و از من دلداری و دعوت به آرامش .
به سراغ صاحبخانه رفته و از آنها خواسته که به من تذکر دهند که اجازه دانه دادن به کلاغها را ندارم و آنها نیز جواب داده اند که همسایه شما کار خلافی نمی کند که تذکر بدهیم . غذا دادن به حیوانات آن هم در این سرما کار درستی است. شما  هم بروید و دانه بخرید و به پرنده گان بدهید.
آخ که دلم خنک شد.

  Posts

März 25th, 2023

آن روز، اوّلِ نوروز

مادرم، جان و دلمآن روز سه شنبه اوّل فروردین 1402 مصادف با 21.03.2023 بود. آری اوّلین روز از نوروز. آخرین […]

März 8th, 2023

به بهانه هشتم مارس، نیمۀ شعبان، مادرم

مادرم، مهربانم، فداکارم، باید بودی و امروز « روز جهانی زن و نیمۀ شعبان » را به تو تبریک می […]

März 3rd, 2023

در رثای مادرم

دیندیرمیون قان آغلارامآنام، مهربانیم گئدیببوینو بوکوک بیر بلبلمگولوم گولوستانیم گئدیبهجران اوتوندا یانیرامروحوم، بوتون جانیم گئدیباوددا یاندی افغانیمدانبیلدی کی جانانیم گئدیبدیندیرمیون […]

Februar 23rd, 2023

نادر ابراهیمی می گوید

من در یک لحظه، غفلتا، وقتی بسیار جوان بودم و کمک کارگر فنی در صحرا، عاشق صحرا شدم. غفلتا، نمی […]

Februar 21st, 2023

هر سرانجام سرآغازی است

آتش بدون دود – جلد هفتم – هر سرانجام سرآغازی استآلنی به بهانه سردردها و سنگ کلیه های شدید که […]

Februar 20th, 2023

فرق مبارز مومن با ظالم بی ایمان

عیبِ جهانِ ما: عیبِ جهانِ ما این است که هنوز در برابر مردِ واقعی، دستکم یک نامرد وجود دارد و […]

Februar 18th, 2023

آتش بدون دود – جلد ششم

آتش بدون دود – کتاب ششم – هرگز آرام نخواهی گرفتآلنی – مارال، همراه با تحصیل و سخت کوشی در […]

Februar 17th, 2023

آتش بدون دود- جلد پنجم

عبداللّه مای لس: نخستین ترکمنی که به مجلس شورا راه یافت و سالها به خاطر مشروطیت مبارزه کرد. به همین […]

Februar 11th, 2023

آتش بدون دود – جلد پنجم – حرکت از نو

آلنی و مارال در تهران سرگرمِ تحصیل و سیاست هستند. دخترشان آیناز در اینجه برون کنار مادربزرگش ملّان زندگی می […]

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]