List

هر سال، در انتظار تمام شدن هفته ها و ماهها هستم که بگذرد، شاید سال جدید برایمان شادی و ارزانی و موفقیت و امنیت به ارمغان بیاورد. امسال نیز همچون سال های پیش، چشم انتظار سال جدید شدم. ژانویه 2020 را با خبر مرگ شروع کردیم. مرگی ناگهانی و دور از انتظار که شوکه مان کرد. این آغاز اخبار مرگ و فلاکت و اشک بود. کشته شدن سردار و به دنبالش 176 نفر بی گناه که داخل هواپیما به آسمان رفتند و بازنگشتند. سیل در سیستان و بلوچستان. خانم همسایه با حسرت می گوید:« چه سال بد قدمی! حالا تا پایان همین سال 11 ماه و اندی باقی مانده .چگونه به پایان خواهد رسید خدا می داند.» می گویم:« اینقدر نگران نباش. ژانویه این چنین آغاز شد، از کجا می دانی که فوریه هم بد قدم باشد؟» جواب می دهد:« ییخیلان کند منبریندن بللی اولار/ روستای ویران شده از منبرش معلوم می شود./ سالی که نکوست از بهارش پیداست.» و من از ته دل نگرانم. نگران 2020 که این چنین آمد و دارد روزهایش را پشت سر می گذارد.

  Posts

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]

Oktober 10th, 2022

زدم فالی و حافظ این چنین گفت:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر خوبم اگر بد تو برو خود […]

September 28th, 2022

دلتنگم و دلتنگم و دلتنگ

حال و هوای خوشی ندارم. آسمان ابری و گرفته است. سرما تن و جانم را می لرزاند. مضطربم. آفتاب گرما […]

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]