List

روزی دبیر تاریخ مان، درمورد شاهان عادل و کشورگشا و… سخنرانی می کرد. می گفت:« عجب بی پدری است این تخت و تاج. شیرویه و سلیم، پدر می کشند. نادر پسر کور می کند، آقامحمدخان مردم یک شهر را کور می کند، چنگیز خان وحشیانه و بی رحمانه قتل عام می کند و از کله ها مناره می سازد، تیمور لنگ قتل عام می کند. هنری هشتم دو تن از زنانش را از دم تیغ می گذراند. کوسم پسر می کشد. قبل از سلطان مراد، سلطان محمود برادر می کشد آن هم نه یکی نه دو تا نه سه تا، بلکه نوزده تا. سلطان سلیمان قانونی پس از کشتن دو پسر، طناب مرگ را دور گردن پنج تن از نوه هایش می پیچد. مبادا بزرگ شوند و کین قاتل پدر بر دل بگیرند. یعنی قصاص قبل از جنایت می کند. سلطان احمد خواهر می کشد.»
کاش زنده بود تا از او بپرسم:« آنها در پی تخت و تاج، کشتند، پدر رومینا در پی چه بود؟»

  Posts

Juni 24th, 2022

پدربزرگ

چه کودکان خوشبختی بودیماواخر خرداد بود. امتحانات ثلث سوم تمام شده و منتظر کارنامه بودیم. برایمان نمره عالی و بسیار […]

Februar 3rd, 2022

رغایب، شب آرزوها

پدرم، برادرم، شب رغایب یا رقئییب، نه با دیسی حلوا و نه بشقابی خرما، که با فاتحه و یاسین و […]

Januar 26th, 2022

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

صبح ها که، پنجره را باز می کنم، پیرزن با موهای سفید و آراسته، با سر سلام می دهد. او […]

Januar 25th, 2022

مادر است دیگر!

مادر است دیگر، خودش مادر است و به فکر مادرشوهر هم هست. به نوه جان آموخته رسم احترام و محبت […]

Januar 21st, 2022

اتوبوس شهری

کلاس ششم که تمام شد ، من و مهرناز خوشحال شده ، به مهناز و پریناز پز دادیم. زیرا که […]

Januar 10th, 2022

نوه های شیرینِ من

هرگاه که نوه هایم دور و برم می پلکند، سر و صدا وهای وهویشان فضای خانه را پر می کند، […]

Dezember 21st, 2021

من و یلدا و حافظ

یادش به خیر، برف باریده و هوا سرد و زمین یخبندان بود. بی صبرانه منتظر بودیم که خانم ناظم، زنگ […]

Dezember 16th, 2021

من و حافظ

وقتی که دلتنگی سراغت می آید و حس می کنی دنیا با همۀ سنگینی اش بر سرت آوار می شود، […]

Dezember 13th, 2021

دعای نظامی

خداوندا چیزی به ما بده که سبب آرامش ما شود و پشیمانی به همراه نیاورد. درِ کرمِ خود را به […]

Dezember 8th, 2021

بهرام گور

نظامی در هفت پیکرش می فرماید: یزدگرد، پدرِ بهرام گور، پادشاهی ستمگر بود. او پادشاهی تند و تیز بود و […]