List

روزی دبیر تاریخ مان، درمورد شاهان عادل و کشورگشا و… سخنرانی می کرد. می گفت:« عجب بی پدری است این تخت و تاج. شیرویه و سلیم، پدر می کشند. نادر پسر کور می کند، آقامحمدخان مردم یک شهر را کور می کند، چنگیز خان وحشیانه و بی رحمانه قتل عام می کند و از کله ها مناره می سازد، تیمور لنگ قتل عام می کند. هنری هشتم دو تن از زنانش را از دم تیغ می گذراند. کوسم پسر می کشد. قبل از سلطان مراد، سلطان محمود برادر می کشد آن هم نه یکی نه دو تا نه سه تا، بلکه نوزده تا. سلطان سلیمان قانونی پس از کشتن دو پسر، طناب مرگ را دور گردن پنج تن از نوه هایش می پیچد. مبادا بزرگ شوند و کین قاتل پدر بر دل بگیرند. یعنی قصاص قبل از جنایت می کند. سلطان احمد خواهر می کشد.»
کاش زنده بود تا از او بپرسم:« آنها در پی تخت و تاج، کشتند، پدر رومینا در پی چه بود؟»

  Posts

August 5th, 2022

غرق در خوشی؟

می پرسم:« نئجه سن؟ نه وار نه یوخ؟ کئف مئف سازدی؟ /چطوری؟ چه خبرها؟ حال و احوال خوبه؟»جواب می دهد:« […]

Juli 29th, 2022

حضرت مولانا می فرماید

چونکه حکم اندر کف رندان بودلاجرم ذوالنوّن در زندان بود*چون قلم در دست غدّاری بودبی گمان منصور بر داری بود*از […]

Juli 24th, 2022

خواجه عبدالله انضاری

نامش آشناست. آشنا درکتابهای درسی، با توضیحی مختصر درباره اش. درباره اش آنچه که به خاطرم مانده تاریخ تولد و […]

Juli 10th, 2022

عید بر عاشقان مبارک باد عید قربان است و صدای عطیه خانم را که به بهانۀ تبریک عید، زنگ زده […]

Juli 2nd, 2022

زبان در دهان ای خردمند چیست

حضرت مولانا می فرماید:آدمی مخفی است در زیر زباناین زبان پرده است بر درگاه جانچون که بادی پرده را درهم […]

Juni 28th, 2022

صدای گریه می آید

همه چیز فدای عشق؟عصر است، عصر یک روزِ گرمِ تابستان. ساعت حدود هشت و نیم شب است و خورشید دارد […]

Juni 24th, 2022

پدربزرگ

چه کودکان خوشبختی بودیماواخر خرداد بود. امتحانات ثلث سوم تمام شده و منتظر کارنامه بودیم. برایمان نمره عالی و بسیار […]

Februar 3rd, 2022

رغایب، شب آرزوها

پدرم، برادرم، شب رغایب یا رقئییب، نه با دیسی حلوا و نه بشقابی خرما، که با فاتحه و یاسین و […]

Januar 26th, 2022

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

صبح ها که، پنجره را باز می کنم، پیرزن با موهای سفید و آراسته، با سر سلام می دهد. او […]

Januar 25th, 2022

مادر است دیگر!

مادر است دیگر، خودش مادر است و به فکر مادرشوهر هم هست. به نوه جان آموخته رسم احترام و محبت […]