List

سریال سلطان سلیمان قانونی و همسرش خرم سلطان به پایان رسید.  دست اندرکاران سریال پس از اندکی استراحت ، کار را دوباره از سر گرفتند. این بار نوبت به سلطان احمد ، نبیره ی سلطان سلیمان  رسید.
در دو قسمت اول و دوم این سریال می بینیم که ، صفیه سلطان ، مادربزرگ احمد شاه نوجوان ، برای نوه اش هدیه ای تدارک می بیند. به فرمان او دخترکی را به زور از آغوش خانواده اش جدا کرده و به کاخ توپ قاپی می آورند تا به احمد شاه هدیه کنند . او می گوید : من انسانم . بز و گوسفند و آهو نیستم.
اما کسی اعتنائی نمی کند.
طبق آداب عثمانی ها ، احمد شاه موظف است که برادر کوچکش شاهزاده مصطفی را به قتل برساند. اما در آخرین لحظات دلش راضی نمی شود و برادر خوانده کوچولویش را از مرگ نجات می دهد. طنابی را که به دور گردنش پیچیده تا نفس را از او بگیرد ، باز می کند. برادر را در آغوش گرفته و نوازش می کند.

  Posts

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]

Oktober 10th, 2022

زدم فالی و حافظ این چنین گفت:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر خوبم اگر بد تو برو خود […]

September 28th, 2022

دلتنگم و دلتنگم و دلتنگ

حال و هوای خوشی ندارم. آسمان ابری و گرفته است. سرما تن و جانم را می لرزاند. مضطربم. آفتاب گرما […]

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]