List

شب ژانویه باشد و احساس تنهائی و غربت دلت را تنگ کند. ابری آبستن از اشکِ غم، پرده ای بر چشمانت بکشد. هلهلۀ نوه های همسایۀ بغل دستی موجب خجالت ات شود و راه را بر باران چشم هایت ببندی. با بی حوصلگی تلویزیون را باز کنی و سعی در سرگرم نمودن خود کنی. یک دفعه زنگِ درِ خانه به صدا بیاید. در را که باز می کنی، چشمان نوه ات همچون ستاره بدرخشد و لب های شیرین همچون عسل اش با دیدن تو به خنده و قهقهه باز شود. غمها فراموش ات می شود. دنیا در نظرت گلستان می شود. فرزند عزیزت با یک طرف کیک موردعلاقه ات به دیدارت بیایند. آن زمان است که این کیک خوشمزه دست پخت عزیزت ، سال 2019 را به کامت شیرین تر از شهد می کند. روز بعد نوه های دیگر هم سر برسند. خانه ات با سرو صدا و هیاهوی نوه ها و فرزندانت، پر شود. آن وقت است که همین سال 2019 را به فال نیک می گیری و برای امثال خودت از این نوع شادی ها آرزو می کنی.
سال نوی میلادی بر هموطنان مسیحی و مردم دنیا مبارک. با تمام وجود برای مردم دنیا آرزوی صلح و آرامش می کنم.

  Posts

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]

August 5th, 2022

غرق در خوشی؟

می پرسم:« نئجه سن؟ نه وار نه یوخ؟ کئف مئف سازدی؟ /چطوری؟ چه خبرها؟ حال و احوال خوبه؟»جواب می دهد:« […]

Juli 29th, 2022

حضرت مولانا می فرماید

چونکه حکم اندر کف رندان بودلاجرم ذوالنوّن در زندان بود*چون قلم در دست غدّاری بودبی گمان منصور بر داری بود*از […]

Juli 24th, 2022

خواجه عبدالله انضاری

نامش آشناست. آشنا درکتابهای درسی، با توضیحی مختصر درباره اش. درباره اش آنچه که به خاطرم مانده تاریخ تولد و […]

Juli 10th, 2022

عید بر عاشقان مبارک باد عید قربان است و صدای عطیه خانم را که به بهانۀ تبریک عید، زنگ زده […]