List

یاد سالی افتادم که کلاس ششمی بودم. سالی که دختربچه ای بازیگوش و بی خیال از غم دنیا بودم. با دوست جان مشق می نوشتیم و درس ازبر می کردیم. راستی که خواندن جغرافیا و تاریخ به آن بزرگی چقدر برایمان سخت بود.  گاهی وقتها مشق هایمان را ناقص می نوشتیم و خانم معلم متوجه می شد و دو تا خط کش کف دستمان می زد. یعنی این خط کش ها نخود و کشمش مدرسه بود و معلم ششم ما فکر می کرد که به راستی گوشت ما متعلق به او و استخوان مان متعلق به مادرانمان است. چون مادرانمان همان روز اول به معلم کلاس ششم ما گفته بودند که : اتی سنین سومویو منیم. و او باور کرده بود. برای این که دلمان بیشتر نسوزد ، بعد از خوردن خط کش می خواندیم : چوب معلم گله ، هرکی نخوره خله .
کلاسمان بزرگ و بی ریخت و نفتی که سهم کلاسمان بود ، قبل از گرم کردن کلاس تمام می شد و خانم معلم مبصر را دنبال سرایدار می فرستاد تا نفت بدهد. سرایدار با اخم و غر زدن ، یک لیتر نفت می آورد و می گفت :« سهم نفت امروزتان را دادم. چه خبرتان است. قناعت کنید دیگر.» خانم معلم هم با خنده جواب می داد : « مشهدی اکبر آقا این همه نفت توی مملکت داریم یکی دو لیتر اضافه که به ما می رسد.
تا گرم شدن کلاس زنگ می خورد و وقت رفتن به خانه می رسید. خانه مان هم مثل مدرسه بود ، با این تفاوت که داخل اتاق نشیمن بزرگمان همیشه بخاری روشن بود و مادرم برای جوشاندن آب و دم کردن چای ، علاالدین را هم روش می کرد و ما دورعلاالدین یا بخاری جمع می شدیم. زمستان و خانه ها و مدرسه های سرد ، چیزی از دلهای گرم ما کم نمی کرد. بعضی شبها مهمان می آمد و یا ما مهمانی می رفتیم. یک استکان چایی و تخمه و باقلا و لبوئی که مشدعلی پخله چی ، دستفروش محله مان می فروخت از مهمانانمان پذیرائی می کردیم. هنگام رفتن به جشن عروسی این همه اضطراب نبود. یادم می آید سه نفر از زنان محله مان با هم پول گذاشته و لباس عروسی شیکی خریده بودند. هر کدام که می خواستند به عروسی بروند آن لباس را می پوشیدند.
دوستان با وفا ، خانواده ها مهربان و صمیمی ، احترام به پدر و مادر ، همه چیز برکت و لذت زندگی مان بود. با امکانات کم و خاطرات به یادماندنی بزرگ شده و زندگی کردیم.
دوست جان می گوید : اکنون زمانه عوض شده است. به عروسی یا جشن تولد که دعوت می شوی ، دلهره داری. باید کفش و کیف و لباس ات هماهنگ باشد. لباسی را که در یک جشن پوشیده ای نمی توانی در جشنی دیگر به تن کنی. تازه باید فکر هدیه هم باشی.
می گویم : این آداب را کنار بگذارید. اگر یک نفر از شما لباسی را دو یا سه بار در یک جشن بپوشد ، بقیه هم از او پیروی کرده و این رسم از بین می رود.
جواب می دهد : نمی شود جانم . توی همان مجلس کوچک ات می کنند. تازه خودت خجالت می کشی. اگر خودت بودی برای ترک این رسم پیشقدم می شد؟
و من دارم به سوال دوستم فکر می کنم. ته دلم می گویم البته که پیشقدم می شدم. آداب و رسوم را ما ایجاد می کنیم و خودمان هم می توانیم تغییرش دهیم . فقط یک کمی همت لازم است.

  Posts

März 25th, 2023

آن روز، اوّلِ نوروز

مادرم، جان و دلمآن روز سه شنبه اوّل فروردین 1402 مصادف با 21.03.2023 بود. آری اوّلین روز از نوروز. آخرین […]

März 8th, 2023

به بهانه هشتم مارس، نیمۀ شعبان، مادرم

مادرم، مهربانم، فداکارم، باید بودی و امروز « روز جهانی زن و نیمۀ شعبان » را به تو تبریک می […]

März 3rd, 2023

در رثای مادرم

دیندیرمیون قان آغلارامآنام، مهربانیم گئدیببوینو بوکوک بیر بلبلمگولوم گولوستانیم گئدیبهجران اوتوندا یانیرامروحوم، بوتون جانیم گئدیباوددا یاندی افغانیمدانبیلدی کی جانانیم گئدیبدیندیرمیون […]

Februar 23rd, 2023

نادر ابراهیمی می گوید

من در یک لحظه، غفلتا، وقتی بسیار جوان بودم و کمک کارگر فنی در صحرا، عاشق صحرا شدم. غفلتا، نمی […]

Februar 21st, 2023

هر سرانجام سرآغازی است

آتش بدون دود – جلد هفتم – هر سرانجام سرآغازی استآلنی به بهانه سردردها و سنگ کلیه های شدید که […]

Februar 20th, 2023

فرق مبارز مومن با ظالم بی ایمان

عیبِ جهانِ ما: عیبِ جهانِ ما این است که هنوز در برابر مردِ واقعی، دستکم یک نامرد وجود دارد و […]

Februar 18th, 2023

آتش بدون دود – جلد ششم

آتش بدون دود – کتاب ششم – هرگز آرام نخواهی گرفتآلنی – مارال، همراه با تحصیل و سخت کوشی در […]

Februar 17th, 2023

آتش بدون دود- جلد پنجم

عبداللّه مای لس: نخستین ترکمنی که به مجلس شورا راه یافت و سالها به خاطر مشروطیت مبارزه کرد. به همین […]

Februar 11th, 2023

آتش بدون دود – جلد پنجم – حرکت از نو

آلنی و مارال در تهران سرگرمِ تحصیل و سیاست هستند. دخترشان آیناز در اینجه برون کنار مادربزرگش ملّان زندگی می […]

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]