List

اولین پنج شنبه از ماه رجب ، رغایب ، رقئییب ، شب آرزوها ، مهمانی مرده هاست.
پدرم می ترسم از آرزو ی قدم گذاشتن در کوچه پس کوچه های تبریز ،می دانی چرا ؟ در این گوشه ی جهان دلخوشی ام این است که روزی به راسته کوچه و بن بست بی انتهای قدیمی مان پای می نهم و سراسیمه راه خانه را پیش گرفته و در قدیمی خانه مان را با شادی و هیجان به صدا درمی آورم  و برادر کوچک از پنجره ی اتاقش سرش را بیرون آورده و با صدای بلند می خندد و صدای قدمهایت هیجان زده ام می کند و در را که باز می کنی با شادی مرا درآغوش می گیری و مادرم را می کنی که زن بیا ببین کی آمده ؟
و اکنون می ترسم از آرزو ی قدم گذاشتن در کوچه پس کوچه های تبریز ،می دانی چرا ؟ چون نه از تو خبری است و نه از خنده و قهقهه ی بلند برادر. او پیش از موعد و با عجله رفت و تو پشت سرش پر کشیدی و رفتی. از خدا خواستی که سر پا ببردت و خدا را شکر که سر پا و آرام رفتی

  Posts

März 25th, 2023

آن روز، اوّلِ نوروز

مادرم، جان و دلمآن روز سه شنبه اوّل فروردین 1402 مصادف با 21.03.2023 بود. آری اوّلین روز از نوروز. آخرین […]

März 8th, 2023

به بهانه هشتم مارس، نیمۀ شعبان، مادرم

مادرم، مهربانم، فداکارم، باید بودی و امروز « روز جهانی زن و نیمۀ شعبان » را به تو تبریک می […]

März 3rd, 2023

در رثای مادرم

دیندیرمیون قان آغلارامآنام، مهربانیم گئدیببوینو بوکوک بیر بلبلمگولوم گولوستانیم گئدیبهجران اوتوندا یانیرامروحوم، بوتون جانیم گئدیباوددا یاندی افغانیمدانبیلدی کی جانانیم گئدیبدیندیرمیون […]

Februar 23rd, 2023

نادر ابراهیمی می گوید

من در یک لحظه، غفلتا، وقتی بسیار جوان بودم و کمک کارگر فنی در صحرا، عاشق صحرا شدم. غفلتا، نمی […]

Februar 21st, 2023

هر سرانجام سرآغازی است

آتش بدون دود – جلد هفتم – هر سرانجام سرآغازی استآلنی به بهانه سردردها و سنگ کلیه های شدید که […]

Februar 20th, 2023

فرق مبارز مومن با ظالم بی ایمان

عیبِ جهانِ ما: عیبِ جهانِ ما این است که هنوز در برابر مردِ واقعی، دستکم یک نامرد وجود دارد و […]

Februar 18th, 2023

آتش بدون دود – جلد ششم

آتش بدون دود – کتاب ششم – هرگز آرام نخواهی گرفتآلنی – مارال، همراه با تحصیل و سخت کوشی در […]

Februar 17th, 2023

آتش بدون دود- جلد پنجم

عبداللّه مای لس: نخستین ترکمنی که به مجلس شورا راه یافت و سالها به خاطر مشروطیت مبارزه کرد. به همین […]

Februar 11th, 2023

آتش بدون دود – جلد پنجم – حرکت از نو

آلنی و مارال در تهران سرگرمِ تحصیل و سیاست هستند. دخترشان آیناز در اینجه برون کنار مادربزرگش ملّان زندگی می […]

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]