List

یازدهیمن روز از ماه رجب را پشت سر می گذارم. دو روز پشت سر هم، دلم عجیب گرف. دعا و فاتحه ای خوانده و حلوائی پختم به یاد عزیزان و درگذشتگان. برای ناکامانی که بی موقع و زودتر از موعد طبیعی رخت بربسته و از هیاهوی این دنیا گریخته و آسوده شدند. به چهره هایشان می نگرم. نه اثری از ترس و اضطرابِ کرونا و نه نگرانی از سیل و طوفان و جنگ و گریز. لبخند بر لب، آرام تماشایم می کنند. تکه ای از حلوا را برداشته و به طرف دهانم می برم. بغض گلویم را می گیرد. مهرناز فاتحه می خواند و می خورد. می گویم:« چیزی به نوروز نمانده و من بی حال و بی رمق، نه شور و هوس خانه تکانی و نه حوصلۀ سفرۀ هفت سین دارم. سبزی هایم نیز سبز نشدند.نورزو بدون سبزی و سمنو مزه ای ندارد.»  می گوید:« اؤلن ایله اؤلونمز» و سپس به شوخی می گوید:« امروز بخشیدمت. اما فردا دوباره با هم برای خرید گندم می رویم . سبز می کنیم. برای پختن سمنو وقت کافی داریم.» به او قول می دهم که از فردا حالم بهتر شود.

  Posts

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]

August 5th, 2022

غرق در خوشی؟

می پرسم:« نئجه سن؟ نه وار نه یوخ؟ کئف مئف سازدی؟ /چطوری؟ چه خبرها؟ حال و احوال خوبه؟»جواب می دهد:« […]

Juli 29th, 2022

حضرت مولانا می فرماید

چونکه حکم اندر کف رندان بودلاجرم ذوالنوّن در زندان بود*چون قلم در دست غدّاری بودبی گمان منصور بر داری بود*از […]

Juli 24th, 2022

خواجه عبدالله انضاری

نامش آشناست. آشنا درکتابهای درسی، با توضیحی مختصر درباره اش. درباره اش آنچه که به خاطرم مانده تاریخ تولد و […]

Juli 10th, 2022

عید بر عاشقان مبارک باد عید قربان است و صدای عطیه خانم را که به بهانۀ تبریک عید، زنگ زده […]