List

یازدهیمن روز از ماه رجب را پشت سر می گذارم. دو روز پشت سر هم، دلم عجیب گرف. دعا و فاتحه ای خوانده و حلوائی پختم به یاد عزیزان و درگذشتگان. برای ناکامانی که بی موقع و زودتر از موعد طبیعی رخت بربسته و از هیاهوی این دنیا گریخته و آسوده شدند. به چهره هایشان می نگرم. نه اثری از ترس و اضطرابِ کرونا و نه نگرانی از سیل و طوفان و جنگ و گریز. لبخند بر لب، آرام تماشایم می کنند. تکه ای از حلوا را برداشته و به طرف دهانم می برم. بغض گلویم را می گیرد. مهرناز فاتحه می خواند و می خورد. می گویم:« چیزی به نوروز نمانده و من بی حال و بی رمق، نه شور و هوس خانه تکانی و نه حوصلۀ سفرۀ هفت سین دارم. سبزی هایم نیز سبز نشدند.نورزو بدون سبزی و سمنو مزه ای ندارد.»  می گوید:« اؤلن ایله اؤلونمز» و سپس به شوخی می گوید:« امروز بخشیدمت. اما فردا دوباره با هم برای خرید گندم می رویم . سبز می کنیم. برای پختن سمنو وقت کافی داریم.» به او قول می دهم که از فردا حالم بهتر شود.

  Posts

Juni 24th, 2022

پدربزرگ

چه کودکان خوشبختی بودیماواخر خرداد بود. امتحانات ثلث سوم تمام شده و منتظر کارنامه بودیم. برایمان نمره عالی و بسیار […]

Februar 3rd, 2022

رغایب، شب آرزوها

پدرم، برادرم، شب رغایب یا رقئییب، نه با دیسی حلوا و نه بشقابی خرما، که با فاتحه و یاسین و […]

Januar 26th, 2022

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

صبح ها که، پنجره را باز می کنم، پیرزن با موهای سفید و آراسته، با سر سلام می دهد. او […]

Januar 25th, 2022

مادر است دیگر!

مادر است دیگر، خودش مادر است و به فکر مادرشوهر هم هست. به نوه جان آموخته رسم احترام و محبت […]

Januar 21st, 2022

اتوبوس شهری

کلاس ششم که تمام شد ، من و مهرناز خوشحال شده ، به مهناز و پریناز پز دادیم. زیرا که […]

Januar 10th, 2022

نوه های شیرینِ من

هرگاه که نوه هایم دور و برم می پلکند، سر و صدا وهای وهویشان فضای خانه را پر می کند، […]

Dezember 21st, 2021

من و یلدا و حافظ

یادش به خیر، برف باریده و هوا سرد و زمین یخبندان بود. بی صبرانه منتظر بودیم که خانم ناظم، زنگ […]

Dezember 16th, 2021

من و حافظ

وقتی که دلتنگی سراغت می آید و حس می کنی دنیا با همۀ سنگینی اش بر سرت آوار می شود، […]

Dezember 13th, 2021

دعای نظامی

خداوندا چیزی به ما بده که سبب آرامش ما شود و پشیمانی به همراه نیاورد. درِ کرمِ خود را به […]

Dezember 8th, 2021

بهرام گور

نظامی در هفت پیکرش می فرماید: یزدگرد، پدرِ بهرام گور، پادشاهی ستمگر بود. او پادشاهی تند و تیز بود و […]