List

1 – اخوان ثالث
به نام خدای جهان آفرین
زمین آفرین آسمان آفرین
*
2 – اسدی طوسی
سپاس از خدا، ایزد رهنمای
که از کاف و نون کرد گیتی به پای
*
3 – امیر خسرو دهلوی
به نام آنکه تن را نور جان داد
خرد را سوی دانایی عنان داد
*
4 – اوحدی مراغه ای
به نام آنکه ما را نام بخشید
زبان را در فصاحت کام بخشید
*
5 – حزین لاهیجی
ای نام تو زینت زبانها
حمد تو طراز داستانها
*
6– سعدی
اوّل دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا
*
7 – سلمان ساوجی
الهی پرده پندار بگشای
در گنجینه اسرار بگشای
*
8 – سنایی
ابتدای سخن به نام خداست
آنکه بی شبه و مثل و بی همتاست
*
9– شاه نعمت الله ولی
خوش بگو ای یار بسم الله بگو
هرچه می جویی ز بسم الله بجو
*
10 – شیخ محمود شبستری
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت
*
11 – صفی علی شاه
هستی نبود سزای کس غیر خدا
او هستی محض و ما سوا هست نما
*
12 – طالب عاملی
الهی شعلۀ شوقم فزون ساز
مرا آتش کن و در عالم انداز
*
13 – عطّار
به نام کردگار هفت افلاک
که پیدا کرد آدم از کفی خاک
*
ابتدا کردم به نام کردگار
خالق هفت و شش و پنج و چهار
*
14 – فخرالدین اسعد گرگانی
سپاس و آفرین آنپادشا را
که گیتی را پدید آورد و ما را
*
15 – فردوسی
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشهبر نگذرد
*
16 – قاسم کاهی
جهان آفرین را به جان آفرین
به جان آفرین صد جهان آفرین
*
17 – قدسی مشهدی
به نام پادشاه پادشاهان
سرافرازی ده صاحب کاهان
*
18 – قصاب کاشانی
اوّل به نام آنکه زد این بارگاه را
افروخت شمع مشعله مهر و ماه را
*
19 – محمود پوروهاب
به نام خداوند رنگین کمان
خداوند بخشنده مهربان
*
20 – مولانا
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدائی ها شکایت می کند
*
21 – مولانا محمد باقر طاهری
به نام خداوند جان و جهان
خرد آفریننده و مهربان
*
22 – نظامی گنجوی
به نام آنکه هستی نام از او یافت
فلک جنبش زمین آرام از او یافت
*
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
*
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
*
23 – وحشی بافقی
به نام چاشنی بخش زبانها
حلاوت های معنی در بیانها
*
24 – هاتف اصفهانی
ای فدای تو هم دل و هم جان
وی نثار رهت هم این و هم آن
*
  Posts

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]

August 5th, 2022

غرق در خوشی؟

می پرسم:« نئجه سن؟ نه وار نه یوخ؟ کئف مئف سازدی؟ /چطوری؟ چه خبرها؟ حال و احوال خوبه؟»جواب می دهد:« […]

Juli 29th, 2022

حضرت مولانا می فرماید

چونکه حکم اندر کف رندان بودلاجرم ذوالنوّن در زندان بود*چون قلم در دست غدّاری بودبی گمان منصور بر داری بود*از […]

Juli 24th, 2022

خواجه عبدالله انضاری

نامش آشناست. آشنا درکتابهای درسی، با توضیحی مختصر درباره اش. درباره اش آنچه که به خاطرم مانده تاریخ تولد و […]

Juli 10th, 2022

عید بر عاشقان مبارک باد عید قربان است و صدای عطیه خانم را که به بهانۀ تبریک عید، زنگ زده […]