List

1 – اخوان ثالث
به نام خدای جهان آفرین
زمین آفرین آسمان آفرین
*
2 – اسدی طوسی
سپاس از خدا، ایزد رهنمای
که از کاف و نون کرد گیتی به پای
*
3 – امیر خسرو دهلوی
به نام آنکه تن را نور جان داد
خرد را سوی دانایی عنان داد
*
4 – اوحدی مراغه ای
به نام آنکه ما را نام بخشید
زبان را در فصاحت کام بخشید
*
5 – حزین لاهیجی
ای نام تو زینت زبانها
حمد تو طراز داستانها
*
6– سعدی
اوّل دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا
*
7 – سلمان ساوجی
الهی پرده پندار بگشای
در گنجینه اسرار بگشای
*
8 – سنایی
ابتدای سخن به نام خداست
آنکه بی شبه و مثل و بی همتاست
*
9– شاه نعمت الله ولی
خوش بگو ای یار بسم الله بگو
هرچه می جویی ز بسم الله بجو
*
10 – شیخ محمود شبستری
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت
*
11 – صفی علی شاه
هستی نبود سزای کس غیر خدا
او هستی محض و ما سوا هست نما
*
12 – طالب عاملی
الهی شعلۀ شوقم فزون ساز
مرا آتش کن و در عالم انداز
*
13 – عطّار
به نام کردگار هفت افلاک
که پیدا کرد آدم از کفی خاک
*
ابتدا کردم به نام کردگار
خالق هفت و شش و پنج و چهار
*
14 – فخرالدین اسعد گرگانی
سپاس و آفرین آنپادشا را
که گیتی را پدید آورد و ما را
*
15 – فردوسی
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشهبر نگذرد
*
16 – قاسم کاهی
جهان آفرین را به جان آفرین
به جان آفرین صد جهان آفرین
*
17 – قدسی مشهدی
به نام پادشاه پادشاهان
سرافرازی ده صاحب کاهان
*
18 – قصاب کاشانی
اوّل به نام آنکه زد این بارگاه را
افروخت شمع مشعله مهر و ماه را
*
19 – محمود پوروهاب
به نام خداوند رنگین کمان
خداوند بخشنده مهربان
*
20 – مولانا
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدائی ها شکایت می کند
*
21 – مولانا محمد باقر طاهری
به نام خداوند جان و جهان
خرد آفریننده و مهربان
*
22 – نظامی گنجوی
به نام آنکه هستی نام از او یافت
فلک جنبش زمین آرام از او یافت
*
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
*
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
*
23 – وحشی بافقی
به نام چاشنی بخش زبانها
حلاوت های معنی در بیانها
*
24 – هاتف اصفهانی
ای فدای تو هم دل و هم جان
وی نثار رهت هم این و هم آن
*
  Posts

September 3rd, 2021

بهشت و جهنّم

خوانندۀ این ترانه، داود مقامی، از خوانندگان کوچه بازاری بود. در سن جوانی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. […]

August 18th, 2021

شهامت می خواهد

شهامت می خواهددر حالی که بسیار تشنه ای و به آب رسیده ای ، وفایت را نشان بدهی و آب […]

August 5th, 2021

خدا در دنیای شعرا

1 – اخوان ثالثبه نام خدای جهان آفرینزمین آفرین آسمان آفرین*2 – اسدی طوسیسپاس از خدا، ایزد رهنمایکه از کاف […]

August 1st, 2021

از محبّت خارها گل می شود

پیرمرد با سن حدود هشتاد و چند سال، به قول ما جانی سولو و قوی هیکل است. دورتادور دیوار کوتاهش […]

Juli 12th, 2021

تفاوت بچّه های امروز و بچّه های دهۀ سی

کودک امروزی ناز می کند و نازش خریدار دارد. کنار مادر و پدر و مادربزرگ می نشیند و صبحانه اش […]

Juli 1st, 2021

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

داستان این کتاب، نامۀ زنی جوان به جنینی است که در رحم دارد. بارداری ناخواسته. مانده است که کودکش را […]

Juni 28th, 2021

بابلی بابیوی باب ائیله

دل پری دارد و یک ریز حرف می زند. می گوید:« دخترم دلش می خواست خارج از کشور ادامه تحصیل […]

Mai 19th, 2021

شووه رن مجاز

در اصطلاح، شوورن مجاز به کسی می گوییم که نظرش ثابت نیست و هر دم سازی می زند. درست مثل […]

April 12th, 2021

خدا را شکر

چند سال پیش دلم می خواست زندگی دنده عقب داشته باشد. اما اکنون خدا را شکر می کنم که زندگی […]

März 18th, 2021

ماجرای عکس آلبرت انیشتن

عکس آلبرت انیشتن، با موهای ژولیده و زبان دراز کرده، یکی از معروفترین عکس های دنیاست. این عکس در هفتاد […]