List

پرویز مشکاتیان در سال 1334 در نیشابور به دنیا آمد. او پنجاه وچهار سال در این جهان زندگی کرد. زندگی پرباری داشت. او در سی ام شهریور ماه 1388  ( 2009.09.21 ) بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و در جوار عطار نیشابوری به ابدیت پیوست . اما با هر بار شنیدن آثارش گویی زنده است و می نوازد.
شهرام ناظری:
مرا عاشق چنان باید، که هر باری که برخیزید
قیامتهای پر آتش، زهر سویی برانگیزد
« مولانا»
*
محمدرضا شجریان:
یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
« حافظ»
*
ایرج بسطامی:
ای خطّۀ ایران مهین، ای وطن من
ای گشته به مهر تو عجین، جان و تن من
« ملک الشعرای بهار»
*
هوشنگ ابتهاج می گوید: شبی پرویز مشکاتیان را دستگیر و بازداشت کردند. گویا داخل اتومبیلش مشروب یا ساز پیدا کرده بودند. صبح روز بعد به صد ضربه شلاق محکومش کرده و حکم را اجرا کردند و یعد از اتمام حکم گفتند که اشتباه شده و شلاق زن به جای صد ضربه صد ویک ضربه به تو زده است. حالا می توانی یک ضربه شلاق به شلاق زن بزنی. مشکاتیان در حالی که از درد ضربات شلاق رنج می برد. گفت:« من نمی توانم. من اسنانم و انسان کسی را نمی زند.»

  Posts

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]

Januar 28th, 2023

مادرم

آخرین فیلم ات را می بینم، شبیه فرشته ی سپید بالی هستی که داخل پنبه ی سفیدِ گلداری فرورفته و […]

Januar 20th, 2023

آتش بدون دود – دفتر چهارّم

آتش بدون دود – کتاب چهارم – واقعیتهای پرخوننویسنده: نادر ابراهیمیپدری که نفهمد بچّه اش درد دارد، پدر نیست، کُندۀ […]

Januar 16th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوم

در تمام سالهایی که در صحرا کار می کردم، هرگز از هیچ ترکمن آزار و اذیّتی ندیدم، امّا محبّت و […]

Januar 15th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوّم

آق اویلر به غم میدان داد، و غم، قانع نیست. هرچه مدارا کنی، ستیز می کند، هرچه عقب بنشینی، پیش […]

Januar 8th, 2023

آتش بدون دود

آتش بدون دود –  دفتر سوم – اتّحادِ بزرگنویسنده: نادر ابراهیمیگومیشان سرزمینِ تیراندازانِ آرامآقشام گلن در گومیشان زندگی می کند […]

Dezember 28th, 2022

آتش بدون دود – دفتر دوّم

آتش بدون دود –  دفتر دوم – درختِ مقدّسنویسنده: نادر ابراهیمیمن نه یموتم نه گوگلان، من ترکمنم و ایرانی ام، […]

Dezember 22nd, 2022

آتش بدون دود – کتاب اوّل

آتش بدون دود – کتاب اول – گالان و سولمازنویسنده: نادر ابراهیمیآتش بدون دود نمی شود و جوان بدون گناهآلاو […]

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]