List

بچه محصل که بودیم ، تاسوعا و عاشورا برای ما روز ادای نذر بود. برای نمره بهتر گرفتن در امتحان ده تا شمع نذر می کردیم و غروب تاسوعا سرمست از قبول نذرمان ، شمع خریده و به ده مسجد نزدیک خانه مان می رفتیم و روش اش می کردیم.
زن همسایه مان از اهالی اهر بود . او هر سال کلوچه اهری نذری داشت. کلوچه ها را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کرد و داخل سینی بزرگ می گذاشت و وارد دربند می شد. دربند پر از ما ، یعنی بچه های قد و نیم قد بود. به هر کدام از ما تکه ای می داد. چقدر خوشمزه بود. دلمان می خواست از این معجون خوشمزه بیشتر بخوریم . اما نبود. آن زمانها این همه قنادی وجود نداشت. شیرینی های متنوع هم پخته نمی شد.
زن لبنیاتی هم شیر داغ و خرما پخش می کرد. ما با این نذرها و خاطرات خوش این ایام  بزرگ شده ایم. ما از ته دل باور داشتیم که در قبولی امتحاناتمان پیشوایان دینی مان نقش داشته اند. به قول مادربزرگم که می گفت : شما درس تان را خوب بخوانید امام حسین نمی گذارد فراموش کنید.
عزیزانی که ما را خرافاتی می دانید ، بگذارید با طعم ناچیز ایمانی که در دلمان وجود دارد از وجود این ایام لذت ببریم.
عزیزانی که از نذر و غذای نذری و باورهای مذهبی مردم  انتقاد می کنید ،  جان آقاجانتان دست از سر مردم بردارید. مگر دم از آزادی نمی زنید ؟ پس چرا سعی در به سوال بردن آزادی دیگران دارید؟ چه کار به کار این مردم دارید؟ مگر همه بدها بین نوحه خوانها و مذهبی ها جمع شده اند؟
*
پی نوشت : دربند کم عرض تر از کوچه است.

  Posts

März 25th, 2023

آن روز، اوّلِ نوروز

مادرم، جان و دلمآن روز سه شنبه اوّل فروردین 1402 مصادف با 21.03.2023 بود. آری اوّلین روز از نوروز. آخرین […]

März 8th, 2023

به بهانه هشتم مارس، نیمۀ شعبان، مادرم

مادرم، مهربانم، فداکارم، باید بودی و امروز « روز جهانی زن و نیمۀ شعبان » را به تو تبریک می […]

März 3rd, 2023

در رثای مادرم

دیندیرمیون قان آغلارامآنام، مهربانیم گئدیببوینو بوکوک بیر بلبلمگولوم گولوستانیم گئدیبهجران اوتوندا یانیرامروحوم، بوتون جانیم گئدیباوددا یاندی افغانیمدانبیلدی کی جانانیم گئدیبدیندیرمیون […]

Februar 23rd, 2023

نادر ابراهیمی می گوید

من در یک لحظه، غفلتا، وقتی بسیار جوان بودم و کمک کارگر فنی در صحرا، عاشق صحرا شدم. غفلتا، نمی […]

Februar 21st, 2023

هر سرانجام سرآغازی است

آتش بدون دود – جلد هفتم – هر سرانجام سرآغازی استآلنی به بهانه سردردها و سنگ کلیه های شدید که […]

Februar 20th, 2023

فرق مبارز مومن با ظالم بی ایمان

عیبِ جهانِ ما: عیبِ جهانِ ما این است که هنوز در برابر مردِ واقعی، دستکم یک نامرد وجود دارد و […]

Februar 18th, 2023

آتش بدون دود – جلد ششم

آتش بدون دود – کتاب ششم – هرگز آرام نخواهی گرفتآلنی – مارال، همراه با تحصیل و سخت کوشی در […]

Februar 17th, 2023

آتش بدون دود- جلد پنجم

عبداللّه مای لس: نخستین ترکمنی که به مجلس شورا راه یافت و سالها به خاطر مشروطیت مبارزه کرد. به همین […]

Februar 11th, 2023

آتش بدون دود – جلد پنجم – حرکت از نو

آلنی و مارال در تهران سرگرمِ تحصیل و سیاست هستند. دخترشان آیناز در اینجه برون کنار مادربزرگش ملّان زندگی می […]

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]