List

 

فاتحه ای چو آمدی بر سر رفته ای بخوان
آن قدیمها ، روزهای بلند و شبهای کوتاه تابستان ، روزه داری را دشوار می کرد وروز تمام شدن نمی دانست. بعد از افطار تا بخوری و بنوشی و نماز بخوانی سحر نزدیک می شد. خیلی ها فکر می کردند خوابیدن بین افطار و سحری فایده ای ندارد. برای همین هم خانواده ها بعد از افطار برای شب نشینی در خانه هم جمع می شدند و نزدیکیهای سحر به خانه برمی گشتند و اندکی سحری و چای یا نوشیدنی دیگر خورده و بعد از نماز صبح با خیال راحت می خوابیدند.
گاهی وقتها هم به همدیگر خبر می دادند که فلان سینما فیلم خوبی آورده و بعد از افطاردور هم جمع شده به تماشای فیلم می رفتند. هر کاری جای خود را داشت. شبهای احیا هم مخصوص عبادت بود. تا سحر بیدار مانده و سرگرم خواندن نماز قضا و قرآن و عبادتهای مخصوص شب احیا می شدند.
حتما در آبادان نیز  خبر از اکران « گوزنها » به خانواده ها رسیده و برای تماشای فیلم رفته بودند. شاید بین آنها خانواده ای بود که سحر خواب مانده بودند و پدر به دخترکش قول داده بود که اگر تحمل کند و روزه اش را نخورد بعد از افطار او را به سینما خواهد برد. شاید بین آنها پسر جوانی بود که از پدرزن جدیدش اجازه گرفته و نامزدش را به سینما برده بود. شاید شاه دامادی عروس جوان و خانواده اش را به سینما برده بود. همگی با هم داخل سالن دربسته سینما ، به جای تماشای فیلم ، زنده زنده سوخته و جزغاله شدند و فیلمی فراموش نشدنی از باقی مانده تن سوخته شان به یادگار گذاشتند.
*

  Posts

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]

Oktober 10th, 2022

زدم فالی و حافظ این چنین گفت:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر خوبم اگر بد تو برو خود […]

September 28th, 2022

دلتنگم و دلتنگم و دلتنگ

حال و هوای خوشی ندارم. آسمان ابری و گرفته است. سرما تن و جانم را می لرزاند. مضطربم. آفتاب گرما […]

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]