List

آدم دلش می گیرد
وقتی کتاب در دست با دوستی روبرو می شوی و او نگاهی به قیمت کتاب انداخته و می گوید : پولت را چرا حرام می کنی ؟ هر چی بخواهی تو اینترنت هست کلیک کن و بخوان. این پولها را می توانی پس انداز کنی و یک سری طلای فلان مدل بخری و … و بعد از مرگت طلاهایت به درد بچه هایت می خورند ، اما کتاب چی ؟ حالا هم که همه جا وسایل گرمایی پیشرفته است نمی شود سوزاند و باهاش گرم شد. تازه می توانی با این پول به رستوران بروی و یک وعده غذای خوشمزه نوش جان کنی .
در جوابش خاموش می شوی که گاهی خاموشی بهترین جواب است.
راستی چرا کتاب به درد سوزاندن هم نمی خورد ؟ می توان به فرزندان بخشید تا برای خودشان کتابخانه ای بسازند. می توان به کسانی که علاقمند به خواند هستند هدیه کرد. می توان به کتابخانه شهر بخشید. مگر کتاب را می توان دور انداخت ؟
خوردن و لذت خوردن ، نیم ساعتی طول می کشد . اما خواندن و داشتن کتابی که دوستش داری برای همیشه با تو و کنر توست.
آزرده خاطر نشو دلم.

  Posts

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]

Januar 28th, 2023

مادرم

آخرین فیلم ات را می بینم، شبیه فرشته ی سپید بالی هستی که داخل پنبه ی سفیدِ گلداری فرورفته و […]

Januar 20th, 2023

آتش بدون دود – دفتر چهارّم

آتش بدون دود – کتاب چهارم – واقعیتهای پرخوننویسنده: نادر ابراهیمیپدری که نفهمد بچّه اش درد دارد، پدر نیست، کُندۀ […]

Januar 16th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوم

در تمام سالهایی که در صحرا کار می کردم، هرگز از هیچ ترکمن آزار و اذیّتی ندیدم، امّا محبّت و […]

Januar 15th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوّم

آق اویلر به غم میدان داد، و غم، قانع نیست. هرچه مدارا کنی، ستیز می کند، هرچه عقب بنشینی، پیش […]

Januar 8th, 2023

آتش بدون دود

آتش بدون دود –  دفتر سوم – اتّحادِ بزرگنویسنده: نادر ابراهیمیگومیشان سرزمینِ تیراندازانِ آرامآقشام گلن در گومیشان زندگی می کند […]

Dezember 28th, 2022

آتش بدون دود – دفتر دوّم

آتش بدون دود –  دفتر دوم – درختِ مقدّسنویسنده: نادر ابراهیمیمن نه یموتم نه گوگلان، من ترکمنم و ایرانی ام، […]

Dezember 22nd, 2022

آتش بدون دود – کتاب اوّل

آتش بدون دود – کتاب اول – گالان و سولمازنویسنده: نادر ابراهیمیآتش بدون دود نمی شود و جوان بدون گناهآلاو […]

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]